Hutspot

Hutspot is een naschoolse opvang die zich baseert op de gedachte dat kinderen zich kunnen ontplooien door na schooltijd activiteiten te ondernemen in een veilige omgeving met professionele begeleiding.

< BACK